Двустранно споразумение между Китай и ЕС по отношение развитието на безпилотната индустрия и управлението на трафика

Двустранното споразумение за авиационна безопасност между ЕС и Китай, което влезе в сила през първата седмица на септември, ще увеличи сътрудничеството между европейските и китайските регулатори за безопасност по отношение на дейности като управление на безпилотния трафик, както и определяне на регулации и стандарти за градска въздушна мобилност/напреднала въздушна мобилност.

Въпросното споразумение обхваща:

  • Сертификати за летателна годност и мониторинг на гражданските летателни средства.
  • Екологични тестове и сертификати за граждански летателни средства.
  • Сертификация и мониторинг на проектански и производствени организации.
  • Сертификация и мониторинг на организации, занимаващи се с техническо обслужване.
  • Лицензиране и обучение на персонала. Експлоатация на летателни апарати.
  • Обслужване и управление на въздушния трафик.
  • Други дейности, свързани с анексите към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 година.

На теория това ще помогне на автономните китайски компании за въздухоплавателни средства (като например EHang) да разработват продукти, отговарящи на европейските и китайските сертификационни изисквания, и в същото време ще улесни достъпа на европейските доставчици на услуги за управление на безпилотния трафик до пазара в Китай. Като част от споразумението е създаден технически координационен орган, който се нарича Съвет за надзор над сертифицирането (COB). Орган, който ще допринесе за свеждане до минимум на разликите в регулаторните системи, стандартите и процесите по сертифициране, разработването, одобряването и преразглеждането на процедурите за техническо изпълнение.  Съветът за надзор над сертифицирането ще стимулира също така споделянето на информация, свързана със заплахи за сигурността, и при необходимост разработването на планове за противодействие, в съответствие със съществуващите разпоредби. В прессъобщението на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) се казва: „По време на срещата двете страни приеха технически процедури за изпълнение (TIP), които ще подкрепят споразумението BASA и анексите за летателна годност. Тези административни и технически процедури описват с голяма детайлност как EASA и CAAC ще осъществяват валидирането и взаимното приемане на одобренията за граждански въздухоплавателни средства.“ 

„Уверен съм, че благодарение на това двустранно споразумение отношенията между ЕС и Китай в сферата на авиацията ще се издигнат на следващо ниво“, заяви изпълнителният директор на EASA Патрик Кий. „Със споразумението допълнително се засилва ангажиментът на EASA за работа с международни партньори с цел изграждането на безопасна и отговорна към околната среда индустрия.“

Споразумението надхвърля взаимното признаване на сертификати и предлага да бъдат сключени съвместни договорки за сертифициране на системи и процедури., В документите на BASA се казва:

„При взаимно съгласие от заявителя и от двамата технически агенти може да се заложи на едновременен процес на сертифициране, стига той да е уместен и да отговаря на приетите процедури за техническо изпълнение. И двамата технически агенти осъзнават възможните ползи от такъв процес.“

За повече информация: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases/easa-and-chinas-caac-start-new-era-cooperation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A240%3AFULL&from=en

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :