Европейската комисия отлага въвеждането на новите правила за експлоатация на дронове с шест месеца

Заради пандемията с COVID-19 Европейската комисия взе решение да отложи Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни летателни средства. Това позволява настоящите национални правила за експлоатация на дронове да се прилагат за период от още шест месеца.
Според Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/746 на Комисията от 4 юни 2020 г., се извършват изменения в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 по отношение на датите за прилагането му. Тези изменения се правят поради приетите мерки в контекста на пандемията с COVID-19. „Отлага се реализацията на различни задачи, необходими за правилното и навременно въвеждане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията. Става въпрос по-специално за създаването на цифрови и оперативно съвместими системи за регистрация, както и за адаптирането на разрешения, декларации и сертификати, издадени въз основа на националните законодателства. Въпросното отлагане е неизбежно с оглед последствията от пандемията с COVID-19.“
„Процесът по стандартизация и други свързани дейности, ръководени от индустрията и органите за стандартизация, като подготовка на тестови технологии или тестване на технически характеристики (напр. дистанционна идентификация), се забавиха във времето. Това от своя страна ще има негативни последици върху капацитета на производителите да пускат на пазара безпилотни летателни системи, отговарящи на новите стандартизирани изисквания в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията. Следователно на всички видове безпилотни летателни системи трябва да им бъде разрешено да извършват операции при настоящите условия за допълнителен период от шест месеца. За целта е нужно датите за прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 да бъдат изместени с шест месеца, за да могат операторите, чиито безпилотни летателни системи не отговарят на Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, да продължат да работят.“

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :