Европейската комисия прие правила за операциите с безпилотни летателни апарати

На 24 май Европейската комисия прие правила, чиято цел е да гарантират това, че увеличаването на трафика на безпилотни летателни апарати в Европа се осъществява при необходимите дози сигурност и безопасност за хората на земята и във въздуха. Правилата важат за абсолютно всички оператори на дронове – от професионалните такива до любителите. Следвайки по-рано приетите технически изисквания за дроновете, това е поредната стъпка в посока изпълнение на Авиационната стратегия за Европа, чиито основни цели са поддържане на най-високо ниво на безопасност и стимулиране конкурентноспособността на европейската авиационна индустрия.

Комисарят по транспорта Виолета Булц заяви: „Европейският съюз вече ще прилага най-усъвършенстваните в световен мащаб правила в тази сфера. Това ще ни отведе по пътя към безопасни, сигурни и екологични операции с дронове. Също така ще се гарантира нужната правна яснота и предвидимост за бизнес сектора и иноваторите в областта на безпилотните летателни апарати от цяла Европа.“

Тези правила, които ще заместят досегашните национални такива в отделните държави – членки, са ориентирани не само към общата безопасност, но и към минимизиране в дългосрочен план на някои от най-значимите рискове, свързани с безпилотните летателни апарати. Посредством регистрация на операторите, дистанционна идентификация и определяне на географски зони, всички национални органи ще имат инструментариума за предотвратяване на злоупотреби или незаконни операции с дронове. От 2020 година операторите на дронове трябва да бъдат регистрирани на национално ниво. По принцип правилата са валидни за всички дронове, независимо от тяхното тегло. В същото време обаче по-голямата част от въпросните дронове принадлежат към групата на масово произвежданите безпилотни летателни апарати, за които са налице минимален набор от изисквания като регистрация и електронна идентификация. Операторите на безпилотни летателни апарати с тегло под 25 кг ще могат да осъществяват операции с тях без предварително разрешение, при условие обаче, че са изпълнени определени условия. Сред най-важните условия са, че дронът не бива да лети на повече от 120 метра височина и че самият оператор трябва във всеки един момент да осъществява необходимото наблюдение и контрол върху безпилотния летателен апарат, както и да го държи на безопасно разстояние от хора.

Държавите-членки ще могат сами да определят т.нар. „забранени за полети зони“, в които няма да е разрешено да навлизат безпилотни летателни апарати. Към забранените за полети зони е възможно да се включват летища, аерогари или градски центрове.

Следващи стъпки

Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) скоро ще публикуват насоки и стандартни сценарии за операциите с дронове, които ще помогнат на операторите на безпилотни летателни апарати да адаптират дейността си към приетите правила. Освен това Европейската комисия разработва институционална, регулаторна и архитектурна рамка във връзка с предоставянето на услуги с безпилотни летателни апарати. Въпросната рамка трябва да стимулира комплексни операции с дронове, отличаващи се с висока степен на автоматизация. И накрая, тече систематичен преглед на всички настоящи правила на Европейския съюз в областта на авиацията, който трябва да определи необходимите промени, позволяващи постигането на съвместимост с нуждите на операторите на безпилотни летателни апарати.

Обобщение

След влизането в сила на новия регламент за авиационна безопасност, определянето на ясни правила за безпилотните летателни апарати, независимо от тяхното тегло, е част от компетенциите на Европейската комисия. Регламентът също така упълномощава Европейската комисия да приема делегирани актове, с които да се допълват правилата по отношение на изискваните характеристики и функционалности на безпилотните летателни апарати.

Публикацията може да прочетете в оригинал: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2019-05-24-rules-operating-drones_en

Чернови на предложените правила:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20193824_bg.pdf, https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20193824-annex_bg.pdf

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :