ЕASA предлага два нови класа дронове и прави актуализация на техническите изисквания

Като част от процеса по създаване на правила, Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) публикува ново становище във връзка с операциите с дронове. Становище 05/2019 се отнася до дроновете, които представляват нисък риск и попадат в предложената категория „специфични“. Това становище трябва да бъде обсъдено от специален комитет на EASA през декември, като се очаква то да получи одобрение от държавите–членки през февруари следващата година.

Целта на Становище 05/2019 е да осигури правила за рентабилността на операциите с безпилотни летателни средства, представляващи нисък риск. То предлага добавянето на два стандартни сценария в Приложение 1 към приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията. Въпросните сценарии определят условията, при които операторите на безпилотни летателни средства могат да стартират операция, след като са подали декларация до компетентния орган. Освен това Становището предлага въвеждане на две нови части към приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията. В тях се съдържат техническите изисквания, на които безпилотните летателни средства трябва да отговарят, преди да стартират операции в рамките на стандартните сценарии, както и проектът за създаване на два нови класа дронове – класове C5 и C6. Условията на тези сценарии се базират на опита на някои държави–членки и са валидирани посредством прилагане на оценка за специфичния операционен риск (SORA). Предложените промени се очаква да повишат финансовата ефективност за операторите на дронове, производителите и компетентните органи, както и да подобрят хармонизацията между отделните операции с безпилотни летателни средства във въздушното пространство.

За повече информация посетете: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052019

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :