Коментари върху NPA 2020-07 на ЕААБ

Целта на настоящото известие за предложено изменение (NPA) е да се изяснят условията, при които безпилотната въздухоплавателна система (UAS) в операции отвъд линията на пряка видимост (BVLOS) над населено място или събиране от хора може да бъде разрешена в „специфичния“ категория.

Тази поправка предлага да се изменят допустимите мерки за съответствие (AMC) и указанията (GM) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията. Предлага се AMC и GM към член 11 „Правила за извършване на оценка на оперативния риск“ от посочения регламент да бъдат изменени, за да се определят присъщите класове на наземния риск на UAS за следните оперативни сценарии:

  • BVLOS операции над населено място; и
  • BVLOS оперира над събиране от хора.

Предлаганите изменения се очаква да повишат безопасността, да подобрят хармонизацията между държавите-членки на EASA и да улеснят социалното приемане на операциите BVLOS в категорията „специфични“.

Можете да прочетете предложението тук: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/NPA%202020-07.pdf

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :