Направена е важна стъпка по пътя към осигуряване на безопасни операции с дронове в Европа

На 10 октомври 2019 година беше направена важна стъпка към по-добрата регулация на операциите с безпилотни летателни апарати на територията на Европейския континент. Тази стъпка е свързана с публикуването на допустими мерки за съответствие (AMC) и Ръководство с насоки (GM) по отношение регулирането на  безпилотните операции в обща и специфична категория.

Със съответните документи EASA (Европейска агенция за авиационна безопасност) цели да подпомогне операторите на безпилотни летателни средства и отделните държави – членки да адаптират дейността си в съответствие с приетите от ЕС правила. Документите включват описание на методология за оценка на риска, служеща за идентифициране на рисковете при отделните операции с дронове и набелязване на мерки, благодарение на които въпросните операции да бъдат направени безопасни.

Методологията за оценка на риска на операциите в специфична категория се нарича SORA (Специфична оценка на риска при експлоатация) и предлага много структуриран подход, позволяващ да се идентифицират всички аспекти на риска, както и да се определят мерки за смекчаването му и конкретни цели, свързани с безопасността.

В допълнение, първата по рода си предварителна оценка на риска (PDRA) ще помогне на операторите при кандидатстване за разрешение за специфични категории операции с безпилотни летателни апарати. Като примери за такива категории могат да се посочат операциите отвъд линията на видимостта, тези с използване на визуални наблюдения, както и операциите над рядко населени райони или на ниска височина.

През следващите години заедно с националните авиационни власти и операторите на безпилотни летателни апарати ще бъдат разработени още предварителни оценки за риска, с които да се обхванат най-често изпълняваните операции в рамките на Европа.

https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/amc-gm-part-uas-%E2%80%94-issue-1

https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/amc-gm-commission

https://trainingzone.eurocontrol.int/clix/data/reading/EU_Legislation_for_ATM_ANS___ADR_20191022_7517239.pdf

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :