Услуга за управление на полетната информация

Услугата за управление на полетната информация (The Flight Information Management Service – FIMS) е система, която швейцарската компания Skyguide ще изгради и управлява с цел подпомагане на операциите с безпилотни летателни апарати. FIMS ще гарантира централизация и разпределение на въздушното пространство между заинтересованите страни, обмен на полезна информация със съседни доставчици на услуги за въздушна навигация, както и събиране на едно място на основните регистрационни данни.

Също така ще бъдат предоставени и други услуги, посредством т.нар. „USP-та“. Това са платформи, които спомагат за провеждането на безопасни и ефективни операции с безпилотни летателни апарати. Те са свързани със системата на FIMS и играят ролята на своеобразен комуникационен мост между участниците в безпилотното въздушно пространство, за да им окажат подкрепа в изпълнението на някои регулаторни и оперативни изисквания. USP услугите са свързани с планиране на операциите, избягване на сблъсъци във въздушното пространство, мониторинг за съответствие, разпространение на спешна информация. Възможно е предоставянето и на допълнителни USP услуги, в зависимост от нуждите на участниците в безпилотното въздушно пространство.

Мнението на Федералния офис на гражданската авиация на Швейцария (FOCA): „Налице са набор от услуги и специфични процедури, които позволяват безопасното, ефективно, устойчиво и сигурно интегриране на безпилотните летателни апарати във въздушното пространство. Тези услуги се отличават с високи нива на дигитализация и автоматизация на функциите, позволяващи извършването на сложни операции при ниска човешка натовареност. Хармонизираните стандарти в световен мащаб ще бъдат ключът към динамичното развитие на сектора, тъй като е необходима правна сигурност за привличането на инвестиции. Европейската комисия излезе с позиция, че „инфраструктурата, софтуерът и данните за изграждане на единно безпилотно въздушно пространство са вече налични“. Голямото предизвикателство е съществуващите градивни елементи да се обединят в цялостна ефективна система, като в същото време се вземат под внимание проблемите, свързани с безопасността, сигурността и околната среда.“

„В Швейцария вече е стартиран процесът по въвеждане в действие на различните необходими технологии. Работата е вдъхновена от изготвената от Американската Федерална авиационна администрация „Kонцепция за операциите по управление на безпилотния трафик“, както и от дейностите по съставяне на „Kонцепция за операциите за Европейска система по управление на безпилотния трафик“ (CORUS). Резултат от тази работа е настоящата „Швейцарска концепция за операциите в безпилотното въздушно пространство“, популярна със съкращението „SUSCO“.

Списък с документите подготвени по проект CORUS:

ConOps Volume 1
ConOps Volume 2
ConOps Volume 3 Table of Annexes
ConOps Volume 3 Annex A Use Cases
ConOps Volume 3 Annex B Requirements
ConOps Volume 3 Annex C SORA
ConOps Volume 3 Annex D Medusa
ConOps Volume 3 Annex E Threats and Events
ConOps Volume 3 Annex F Safety
ConOps Volume 3 Annex G Contingency
ConOps Volume 3 Annex H Social Acceptance
ConOps Volume 3 Annex I Best Practices
ConOps Volume 3 Annex J Regulatory Environment
ConOps Volume 3 Annex K U-space Architecture

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :