485 хиляди евро за проекта SUGUS

Европейската комисия избра консорциум начело с GMV да ръководи проекта за разработване на въздушната услуга E-GNSS, който носи наименованието SUGUS. По своята същност SUGUS е 18-месечен европейски изследователски и развоен проект, който ще разполага с бюджет в размер на 485 хиляди евро и ще включва следните членове на консорциума: Everis Aerospace, Defense and Security, VVA Brussels, ESSP, FADA-CATEC и Unifly. SUGUS ще спомогне за развитието на услуги, насочени към ефективната интеграция на дроновете във въздушното пространство. Ще бъдат проведени редица изпитания, които да покажат предимствата на услугата E-GNSS за всички оператори на дронове, както и да доведат до одобрението й от авиационните власти.

SUGUS ще демонстрира ползите за ефективността на операциите с дронове, гарантирани от прилаганите в проекта мерки на ниво предоставяне на услуги, както и от новия програмен интерфейс на E-GNSS. Сред въпросните ползи са намаляване на оперативните рискове, подобряване на подготвителните процеси и повече свобода в действията на оператора. Очаква се проектът да улесни бъдещи операции, свързани с градската въздушна мобилност, като например въздушни таксита или доставки на колети.

Като първа стъпка в това начинание, екипът на SUGUS ще извърши преглед на резултатите от предишни проекти, свързани с услугата E-GNSS. В същото време ще бъдат ясно дефинирани нуждите на операторите на дронове, както и на доставчиците на услуги за безпилотен трафик по отношение на сложни операции и такива в застроени зони. Анализът ще спомогне за завършването и внедряването на новия програмен интерфейс на E-GNSS. В рамките на проекта ще се проведат и редица изпитателни полети в сложни среди, които да докажат ползите от предлаганите мерки за операциите с дронове. Общата идея е да се повиши информираността и да бъдат направени значими стъпки във връзка със стандартизацията и регулацията на дронове, водещи до повишаване на шансовете експерименталните въздушни услуги да се превърнат в реални такива.

В разпространеното прессъобщение на GMV се казва:

„Търсенето на безпилотни услуги нараства непрекъснато и има потенциал да генерира значим икономически растеж, както се отбелязва и в Авиационната стратегия на Европейския съюз от 2015 година. На следващата година пък изследователски проект с наименованието SESAR показа, че европейският пазар на дронове ще започне да генерира на годишна база 10 милиарда до 2035 година и над 15 милиарда до 2050 година.

U-Space е набор от нови услуги и процедури за управление на въздушното пространство, създадени с цел да осигурят достъпа на безпилотните летателни средства до това пространство, като същевременно се гарантират сигурността на провежданите операции, правото на лично пространство и безопасността на хората и инфраструктурата. Тези услуги се основават на висока степен на дигитализация и автоматизация на функциите, независимо дали въпросните функции са свързани със самия дрон или с елементи от наземната среда.

В момента на европейско ниво се развиват няколко инициативи за гарантиране на безопасното и ефективно съществуване на пилотирания и безпилотния трафик. Вече влезе в сила и новото европейско законодателство за експлоатация на безпилотните летателни средства, което предоставя единна общоевропейска рамка в тази сфера.

Европа е пионер в световен мащаб по отношение прилагането на единно законодателство за дроновете. Това законодателство обхваща три категории операции с дронове: Отворени, при които не се изисква разрешение от AESA или декларация на оператора, Специфични, при които разрешението и декларацията са необходими, както и Сертифицирани или операции с по-висока степен на риск.

За да може да разработва услуги, насочени към интегрирането на дроновете във въздушното пространство, проектът SUGUS ще се концентрира върху категориите за Неограничени и Специфични операции.

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :