ACI Europe пусна концепция и ръководство за операции с дронове на летищата

ACI Europe (европейската организация към Международния съвет на летищата) пусна Дронове в летищна среда – концепция за операции и цялостно ръководство за индустрията, което очертава процедурите за управление на операции с дронове на летищата. Документът също така съдържа редица препоръки. Най-важните сред тях са:

  • Летищата/доставчиците на услуги за въздушна навигация трябва да проверяват дали някоя от техните IFP-та (инструментални полетни процедури) има защитени зони, които биха могли да бъдат в несъответствие с вертикалното ограничение от 120 метра (или 400 фута), и да предприемат необходимите действия. Отклонения от горната препоръка са възможни за отделни случаи само след извършване на оценка за безопасността, която да гарантира, че допълнителните рискове могат да бъдат смекчени (напр. рискове от засичане на ниска надморска височина).
  • Препоръчва се доставчиците на услуги за въздушна навигация да разработят стандартни буфери за отделяне на операциите с дронове от траекторията на пилотираните летателни средства (във въздуха и на земята). Тези буфери могат да бъдат прибавени към сценариите за стандартизирана употреба, улеснявайки стандартизирания подход към мерките за намаляване на риска, поне докато ефективните технологии и протоколи за целта станат широко достъпни и внедрявани.
  • Летателни зони за дронове. Ключовият елемент е наборът от триизмерни карти, определящи местоположението на въпросните зони за всяко защитено летище. Препоръчително е компетентните органи да разработят стандартизирани спецификации за идентифициране на изискванията за трите различни летателни зони за дронове.
  • Оценката за рисковете по отношение на сигурността трябва да включва идентифициране на чувствителни инфраструктури и/или зони, както и разработване на специфични процедури за въпросните „горещи точки“.

Според ръководството: „Операторите на летища са насърчавани да разработят и поддържат цялостна визия за управлението на сигурността, както и да включат операциите с дронове в системите за сигурност. Операторите на летищата и останалите заинтересовани страни трябва да бъдат запознати и/или обучени във връзка с изискванията за операции с дронове на или в близост до територията на тяхното летище. В това число рискове за сигурността и действия за смекчаването им, задължения за координация и докладване на инциденти (с насоченост и към гражданите). Желателно е определянето на една точка за координация или контакт, като тя трябва да бъде взета предвид в споразуменията за комуникация. Силно се препоръчва разработването на процедури за бърза реакция при неспазващи изискванията дронове. Крайната цел на тези процедури е да се гарантира, че всички участници ще действат кординирано и съобразно правилата.“

Концепцията може да свалите от този линк: https://www.aci-europe.org/downloads/resources/DRONES%20IN%20THE%20AIRPORT%20ENVIRONMENT%20-%20CONCEPT%20OF%20OPERATIONS%20%20INDUSTRY%20GUIDANCE.pdf

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :