EASA публикува становище на U-space

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) публикува своето становище за U-space, съдържащо проект за регламент. Както се очакваше, агенцията се придържа към първоначалното си предложение, изискващо да има само един общ доставчик на информационна услуга (CIS) за въздушното пространство на U-space (въпреки че държавата може да определи много различни U-space в рамките на своето въздушно пространство) и че CIS организацията също не може да бъде доставчик на U-space услуги (USSP). На изображението FIMS ще бъде заменена от CIS.

Проектостановището също така определя задължителните U-space услуги: идентификация по мрежата, гео-осведоменост, информация за трафика и разрешение за полет на безпилотни летателни системи (БЛС).

Това са някои от основните елементи на становището:

  • Държавите-членки имат пълни правомощия за определянето на U-space въздушното пространство и следователно имат правомощия да решават как да е проектирано, достъпно, ограничено тяхното въздушно пространство и т.н.
  • Принцпно Доставчикът на аеронавигационно обслужване (ДАНО, в България това е Държавно предприятеие “Ръководство на въздушното движение” – бел. ред.) предоставя аеронавигационно обслужване (АНО) на пилотирани самолети, докато USSP предоставят U-space услуги на оператори на БЛС. И ДАНО, и USSP са сертифицирани да предоставят съответните си услуги по безопасен, сигурен и непрекъснат начин. В рамките на контролираното въздушно пространство, U-space въздушното пространство е определено от държавите-членки и динамично се управлява от ДАНО. Сигурността на операциите се гарантира от факта, че пилотиран и безпилотен трафик няма да се смесват един с друг, тъй като те са динамично разделени и АНО и U-space услугите не се предоставят едновременно в един и същ обем въздушно пространство.
  • В неконтролирано въздушно пространство въздушното пространство остава неконтролирано за пилотирани самолети. Но когато държавите-членки определят обем въздушно пространство като U-space въздушно пространство, съществува ограничение (следователно то може да бъде установено като зона с ограничен достъп): операторите на БЛС да използват U-space услуги, за да летят в това въздушно пространство; и за оператори на пилотирани въздухоплавателни средства да предоставят редовно своите позиции на USSP. Последният може да предостави информация за движението на пилотираната авиация на безпилотните летателни апарати или може да изгради гео-ограда за безпилотния трафик около пилотирания трафик. Операторът на пилотна авиация също ще бъде информиран за състоянието на въздушното пространство в U-space и безпилотния трафик или от доставчика на полетна информация (FIS), или от USSP, в зависимост от конкретното изпълнение.
  • Следните U-space услуги се считат за необходими и задължителни за осигуряване на безопасни и ефективни операции във всяко изпълнение на U-space въздушното пространство: идентификация по мрежата, гео-осведоменост, информация за трафика и разрешение за полет на БЛС. В допълнение, държавите-членки могат да решат, че са необходими допълнителни U-space услуги, за да се поддържат безопасни и ефективни операции на БЛС в конкретни обеми от прилагането на U-space въздушното пространство.
  • Това, че държавите-членки определят CIS, не означава, че ще има единствен доставчик на CIS на държава-членка; това означава, че има единствен доставчик на U-space въздушно пространство. Може да има толкова доставчици на CIS, колкото има обозначени U-space въздушни пространства. Причината за наличието на единствен доставчик на CIS за U-space въздушно пространство е да се гарантира, че има една единствена точка за контакт, една единствена точка на истината, която консолидира цялата информация, необходима за функционирането на U-space въздушното пространство.
  • CIS е в основата на U-space системата. Информацията ще се управлява от доставчика на CIS. Този доставчик гарантира, че цялата информация може да бъде обменена между различните организации за изпълнение на техните задължения… CIS работи въз основа на това, че обменът на информация се осигурява чрез прилагане на (отворени) комуникационни протоколи, позволяващи на USSP и ДАНО да обменят информация чрез подходящ интерфейс. USSP използват информацията, предоставена от доставчика на CIS, за да предоставят U-space услуги на операторите на БЛС. Този член също така уточнява, че доставчикът на CIS не може да бъде и USSP. Това е необходимо, за да се гарантира, че няма конфликт на интереси, когато общата информация е предоставена на различните USSP и че има лоялна конкуренция на пазара на U-space услуги. Тази разпоредба не произтича непременно от гледна точка на безопасността, а повече от гледна точка на конкуренцията и пазара.
  • Важно е да се отбележи, че за да бъде USSP, заинтересованото предприятие трябва да демонстрира способността си да предоставя поне четирите задължителни U-space услуги (идентификация по мрежата, гео-осведоменост, информация за трафика и разрешение за полет на БЛС). Те могат да сключват договори за предоставяне на някои или всички U-space услуги на други организации, стига да останат под техния управленски контрол.
  • В краткосрочен план не се счита, че USSP ще предоставят услуга, подобна на управление на въздушния трафик (УВД), в контролирано въздушно пространство. Ако USSP ще предоставят подобни на УВД услуги (например услуги за разделяне на пилотирани въздухоплавателни средства) в контролирано въздушно пространство, те трябва да отговарят на същите изисквания за сертифициране, на които днес отговарят доставчиците на УВД , и да бъдат определени, както е предвидено в Регламента за Единното Еврпоейско Небе (ЕЕН). Това не се предвижда в близко бъдеще, но веднага щом U-space услуги, подобни на услугите за тактическо разделяне станат достатъчно готови (разработени и утвърдени), EASA ще преразгледа приложимите разпоредби и определи подходящия регламент, пропорционален на рисковете за безопасност, свързани с доставчиците на услуги (напр. с изисквания, еквивалентни на тези, приложими за доставчиците на УВД).
  • …Услугата за идентификация по мрежата във въздушното пространство на U-space оперативно поддържа безопасността на движението и… проследяемостта на безпилотния апарат по време на полета му. Всъщност въз основа на тази информация, USSP могат да споделят информация за трафика на БЛС помежду си и следователно да предоставят информация за трафика от операциите на БЛС. Тази услуга отговаря на целите за предоставяне на съвети и информация, полезна за безопасното и ефективно изпълнение на полетите на БЛС. Съдържанието на информацията се основава на списъка, включен в Регламент (ЕС) 2019/945, за последователност и с цел да се избегнат допълнително оборудване или способности за БЛС, по-специално за категорията „отворен“. Освен това сега е уточнено, че ще се получава информация както от излъчване, така и по мрежата. Това е в съответствие с предстоящото изменение на Регламент (ЕС) 2019/945 и подкрепя съкращаването при определени случаи на използване, макар и ограничено до някои случаи на прилагане на U-space въздушното пространство.
  • Когато услугата за проследяване се използва като поддържаща услуга за предоставяне на информация за трафика и поддръжка, например, на услугата за разрешаване на полети … тази услуга може да се използва за проследяване на данните от телеметрията в реално време и историческата телеметрична на БЛС, ако съществува необходимата поддържаща инфраструктура и БЛС лети в обхвата на възможностите за обслужване. Доставчиците на такава услуга могат да проследяват БЛС чрез сигнала между въздухоплавателното средство и неговия дистанционен контролер, както и чрез допълнителни наблюдения от надзора, налични за същия полет на БЛС. След това те могат да слеят цялата тази информация, за да изчислят / оценят полета на БЛС. За да може да предостави тази услуга, е необходимо да има различни източници на информация за полета на БЛС. Производителността, очаквана от тази услуга, ще се основава на производителността на източниците на информация за полета на БЛС и метода и алгоритъма, използвани за следенето на сливането ѝ. Те трябва да са съизмерими с конкретното внедряване U-sapce въздушното пространство и това се оценява по време на процеса на сертифициране. На практика тази услуга получава данни от различни източници за проследяване, идващи от USSP (напр. Електронна идентификация), БЛС или доставчика на CIS, за да ги обединят в уникални и надеждни полети на БЛС.

Реакцията на това становище и допълнителният анализ ще бъдат предоставени своевременно от Безпилотно Системи България след анализ с нашите партньори от UVS International и КАКТИП. Умишлено са запазени някои съкращения от английски до излизане на офицаилния превод на български език. Предстоят дискусии с националните авиационни органи.

Можете да намерите становището и допълнителна съпътстваща информация тук: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012020

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :