SESAR обобщава резултатите от проектите си за безпилотното въздушно пространство

В рамките на две години, от 2017-та до края на 2019-та, SESAR и неговите партньори са изпълнили 19 изследователски и демонстрационни проекта, свързани с всички аспекти на безпилотното въздушно пространство. От концепцията за операции с дронове, критичните комуникации, наблюдението и проследяването, и управлението на информацията за летателните апарати, до наземните технологии, киберустойчивостта и геоограничаването.

Резултатите от тези проекти са обобщени в доклад, озаглавен „Подкрепа за безопасни и сигурни операции с дронове в Европа“. Повече подробности ще се съдържат в пълния доклад, който предстои да бъде публикуван през втората половина на годината.

Докладът описва работата на 125 организации, в това число 25 европейски летища, 25 доставчици на услуги за въздушна навигация, 11 университета, повече от 65 стартъпи и бизнеси, както и 800 експерти. Проектите бяха реализирани в тясно сътрудничество с Европейската агенция за авиационна безопасност, на която Комисията е възложила задача да изготви правила за безопасното интегриране на дроновете в пилотираното въздушно пространство. SESAR също така си сътрудничи с органа, изработващ стандарти за авиационната индустрия – EUROCAE, както и с Международната организация за гражданска авиация (ICAO).  ICAO планира да представи стандарти и препоръчителни практики за дроновете, опериращи в пилотираното въздушно пространство, през 2023 година.

Заключенията на проекта отвеждат Европа няколко стъпки по-близо до създаването на безопасна среда за операции с дронове и същевременно осигуряват необходимата основа за по-напреднали безпилотни услуги, предоставяни в пълна интеграция с пилотираната авиация. Според доклада въпреки че е постигнато много през последните две години, е необходима повече работа по отношение създаването и валидирането на сценарии за провеждането на безопасни и сигурни операции с дронове. Добавя се също, че обхватът на безпилотните проекти трябва да бъде разширен, за да се обхванат области като операции за градска въздушна мобилност, оперативна съвместимост със системите за управление на въздушния трафик и постигане на по-високи нива на автоматизация. SESAR смята да продължи да подкрепя и участва в по-нататъшни разработки, както и да бъде част от паневропейския екип, мотивиран и фокусиран върху създаването на безопасна и ефективна операционна среда за пилотираните и безпилотните летателни средства.

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :