SESAR JU обяви конкурс за проучвателни проекти в областта на безпилотните летателни апарати

Съвместната инициатива SESAR JU обяви началото на конкурс за проучвателни проекти в рамките на програмата за научни изследвания и иновации „SESAR 2020“. Проектите трябва да са свързани с контрола по спазване правилата за полети на безпилотни летателни апарати и управление на въздушното пространство, гарантиране на сигурността във въздушното пространство посредством тези правила, интеграция на безпилотни летателни апарати във въздушно пространство клас D или G, роля на безпилотните летателни апарати за овладяване на извънредни ситуации с пилотирани полети. Конкурсът покрива широк спектър от теми, насочени към насърчаването на иновативните идеи за трансформиране управлението на въздушния трафик в Европа. Общо 38,5 милиона евро са заделени за Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Позицията на съвместно предприятие SESAR:

„Темите за проучвателни проекти, обхванати в рамките на конкурса, са тясно свързани с идентифицираните нужди в Авиационната стратегия за Европа, Генералния план за управление на въздушното движение, „Flightpath 2050“ – европейската визия за авиацията, както и Стратегическата програма за научни изследвания и иновации на ACARE. Този четвърти по рода си конкурс е допълнително мотивиран от резултатите от настоящи и предишни проучвания на SESAR, релевантни проекти по програмата „Хоризонт 2020“ и други изследователски дейности. Проектите в конкурса ще бъдат разделени на две главни области – „Фундаментални научни изследвания за управление на въздушното движение“ и „Научно – приложни изследвания за управление на въздушното движение“. 

„Увеличаването на автоматизацията се разглежда като ключ към усъвършенстване управлението на въздушното пространство. В същото време трябва да се има предвид, че управлението на въздушното пространство е съвкупност от услуги, функциониращи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Сложността на самата система за управление на въздушното пространство, на нейните различни режими и необходими стъпки за развитие, се превърна в основна пречка пред процеса по автоматизация, забавяйки неговото реализиране в най-натоварените европейски зони. Постигнатият напредък в областта на изкуствения интелект и машинното обучение може да предостави нови възможности по отношение на автоматизацията. Няколко нови приложения в тази посока вече са създадени в SESAR. С приложението „Машинно обучение за автоматизация на процеса по управление на въздушното пространство“ се идентифицираха и нови предизвикателства, включително и въпроси със звука, които трябва да бъдат разрешени, за да се избегне потенциално негативно въздействие. Препоръчително е всички въпроси, касаещи безопасността, бизнес устойчивостта и кибер сигурността, да се разгледат и обсъдят в ранните етапи от развитието на концепцията за автоматизация.“

„Проектите трябва да разгледат управлението на въздушното пространство в условията на специфична оперативна среда, да представят визия за постигане на по-високо ниво на автоматизация в тази оперативна среда (за което може да е нужно делегиране на контрола на автоматизацията), както и да отговорят на едно или повече от основните предизвикателства, възпрепятстващи приложението на методи за машинно обучение в процеса по УВД (напр. прозрачност, генерализация и т.н.). Целите им е нужно да са насочени към по-добро разбиране на предизвикателствата и проучване на иновативни методи за справяне с тях. В рамките на проектите е допустимо да се съдържат предположения относно наличието на технологии и/или оператори (напр. връзки за данни). Темите на отделните проекти могат да обхващат всички наземни и въздушни автоматизации, оказващи влияние върху управлението на въздушното пространство.

Крайният срок за представяне на проекти е 29 август, 17:00 часа по CET (централноевропейско време). Повече за конкурса тук:
https://www.sesarju.eu/news/new-call-launched-sesar-exploratory-research

Сподели публикацията : 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

прочети също

блог

Други теми,които може да ти бъдат интересни :

Контакти

Свържи се с нас!

Ще отговорим на всякакви въпроси и ще ви дадем информацията, от която се нуждаете.

Информация за контакти :

Последвайте ни : 

Изпрати ни запитване :