SESAR обобщава резултатите от проектите си за безпилотното въздушно пространство

SESAR и неговите партньори са изпълнили 19 изследователски и демонстрационни проекта, свързани с всички аспекти на безпилотното въздушно пространство. От концепцията за операции с дронове, критичните комуникации, наблюдението и проследяването, и управлението на информацията за летателните апарати, до наземните технологии, киберустойчивостта и геоограничаване.