Лабиринти на познанието – Дронове и закони

Разговаряме по темата с авиоинженера и инспектор от Главна дирекция на Гражданска въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стефан Христозов.