Съвместна инициатива за въздушна свързаност

Инициатива се фокусира върху насърчаването на обмена и разбирателството между авиационната и мобилната общности. Крайната цел е да се подобри взаимната информационна осведоменост, както и да се избегнат несъвместимости и неразбирателства между двете групи.