MQ-9 Рийпъри в Румъния – напълно е възможно

Нов хангар построен от ВВС на САЩ в румънската 71ва база за $950 милиона. Хангарът има възможност да приютява MQ-9 Рийпъри и да поддържа разузнавателни операции в Източна Европа и Черно море.