Коментари върху NPA 2020-07 на ЕААБ

Безпилотни Системи България ще коментира предложението на ЕААБ: AMC и GM към член 11 „Правила за извършване на оценка на оперативния риск“ от посочения регламент да бъдат изменени, за да се определят присъщите класове на наземния риск на БЛСза следните оперативни сценарии:
BVLOS операции над населено място; и
BVLOS оперира над събиране от хора.