ACI Europe пусна концепция и ръководство за операции с дронове на летищата

ACI Europe пусна Дронове в летищна среда – концепция за операции и цялостно ръководство за индустрията, което очертава процедурите за управление на операции с дронове на летищата. Документът също така съдържа редица препоръки.