Направена е важна стъпка по пътя към осигуряване на безопасни операции с дронове в Европа

Тази стъпка е свързана с публикуването на допустими мерки за съответствие (AMC) и Ръководство с насоки (GM) по отношение регулирането на безпилотните операции в обща и специфична категория.